Faaliyet Alanlarımız

 • Hakemlik
 • Arabuluculuk
 • İdare Hukuku
 • İmar Hukuku
 • İnşaat Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Evlenme Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Şahsın Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Bireysel Borç Doğuran Sözleşmeler
 • Ticaret Hukuku
 • Şirketler ve Ortaklıklar Hukuku
 • Marka Hukuku
 • Fikri Mülkiyet (Patent, Fikir ve Sanat Eserleri) Hukuku
 • Tüketicilerin Korunması
 • Serbest Rekabetin Korunması
 • Risk Yönetimi, Borçlarn Yeniden Yapılandrılması
 • İcra ve İflas Hukuku